Αρρωστημένα Σαγόνια

Χαμένος χρόνος
πένθος και δρόμος.

Advertisements