Ο Δαίμων || Του Prattler

Ήτανε λέει μια πρωία σκοτεινή,

Όταν ο Δαίμων δημιουργήθηκε επιγείως

Advertisements